LIA KIM

BLUE BIKE WITH ORANGE BLOUSE
Oil on Canvas
24 x 12 in (60.96 x 30.48 cm)
$195
BLUE BIKE WITH ORANGE BLOUSE by LIA KIM