LIA KIM

WHITE KITTY
Oil on Canvas
24 x 20 in (60.96 x 50.80 cm)
$295
WHITE KITTY by LIA KIM